ویزای استارتاپ

ویزای استارتاپ چیست؟ 
 
یکی از روش‌های مهاجرت برای افرادی که ایده خلاقانه‌ای برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوین دارند اخذ ویزای استارتاپ است. 
 
برای اثبات این موضوع که طرح کسب و کار شما خلاق و جدید است، نیاز به ارائه طرح توجیهی کسب و کار دارید. طرح شما باید شامل این موارد باشد:
 
توصیف و شرح صنعت یا خدمت
تجزیه و تحلیل بازار فعلی برای محصول یا خدمت مورد نظر
بررسی رقبا
پیش‌بینی آینده‌ بازار‌: در این بخش باید نمودارها، جداول و اعدادی آورده شود که روش این پیش‌بینی را معین کند. 
 بررسی مشتریان
 پیش‌بینی فروش: که مشخص می‌کند این پروژه تا چه حد از لحاظ مالی و زمانی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و در چه بازاری عرضه خواهد شد.
 
بخش ارزیابی فنی طرح توجیهی‌:
در این بخش جزئیات مربوط به چگونگی تولید و ارائه‌ی یک محصول یا خدمت  از جمله، مواد موردنیاز، حمل و نقل، نیروی کار‌، فناوری‌های مورد استفاده‌، شرح داده می‌شود.
 
بخش ارزیابی مالی در طرح توجیهی:
ارزیابی مالی می‌تواند روی کل پروژه و یا تنها روی بخشی خاص از پروژه مانند تبلیغات و بازاریابی‌، صورت پذیرد. در هر صورت برای معرفی کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاران این بخش باید حداقل شامل سه نکته باشد:
میزان سرمایه مورد نیاز اولیه برای شروع کار
 منابع تامین سرمایه 
بازدهی این سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران
 
 

 بخش‌های دیگر