بازگشت یهودیان به اسپانیا

بازگشت یهودیان به اسپانیا

بیش از پانصد سال پیش دهها هزار یهودی از اسپانیا تبعید شدند.بیش از پانصد سال پیش دهها هزار یهودی از اسپانیا تبعید شدند و حالا بیش از 132 هزار یهودی درخواست پاسپورت اسپانیایی کردند با این ادعا که اجداد آنها از اسپانیا اخراج شدند.

وزارت دادگستری اسپانیا این هفته اعلام کرد مهلت رسیدگی به پرونده‌های این افراد را تا شهریور سال آینده تمدید می‌کند. این یهودیان برای تکمیل درخواست خود باید به اسپانیا آمده و در مصاحبه حضوری آشنایی خود به قانون اساسی و فرهنگ اسپانیا را ثابت کنند.

یهودیانی که مدعی هستند ریشه اسپانیایی دارند یهودیان سفاردی نامیده می‌شوند. سفارد در زبان عبری (زبان رسمی و تاریخی یهودیان) یعنی اسپانیا. حدود یک سوم تا یک چهارم یهودیان دنیا از جمله بیشتر یهودیان خاورمیانه و شمال آفریقا از یهودیان سفاردی هستند. 

در قرن سیزده و چهارده میلادی حکومتهای مسیحی اسپانیا به شدت علیه یهودیان سختگیری می‌کردند و بسیاری از آنها را وادار به مسیحی شدن کردند. نهایتا در سال 1492 میلادی به موجب فرمانی تمام یهودیانی که مسیحی نشده بودند از کشور اخراج شدند.

 بخش‌های دیگر