مهاجرت از طریق زایمان

مهاجرت از طریق زایمان



توریسم زایمانی یعنی سفر زنان باردار به کشورهای خارجی به منظور زایمان در آن کشور. چیزی که اخیرا بین ایرانیان هم رایج شده و کانادا محبوبترین مقصد برای این نوع توریسم است.
 
سفر زایمانی برای این انجام می‌شود که نوزاد تابعیت آن کشور را دریافت کند و والدین هم بتوانند به تبعیت از آن اقامت آن کشور را دریافت کنند.
 
بعضی کشورها مثل انگلستان، فرانسه و استرالیا برای اینکه مانع سفرهای زایمانی شوند قوانین اعطای تابعیت خود را سختتر کرده‌اند. حتی در آمریکا هم دانلد ترامپ طرفدار برداشتن قانون اعطای اتوماتیک تابعیت به متولدین در خاک آمریکاست.
 
همانطور که در نقشه می‌بینید اکثر کشورهای قاره آمریکا به هر کس که در کشورشان متولد شود تابعیت و پاسپورت خودشان را اعطا می‌کنند. کشورهایی که به رنگ آبی کمرنگ مشخص شدند با شرایط خاصی به متولدین در خاک کشور خود تابعیت می‌دهند مثلا اگر یکی از والدین تابعیت یا اقامت دائم آن کشور را داشته باشند.

 بخش‌های دیگر